คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียน ประจำกรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบราซิเลีย เพื่อส่งเสริมให้ชาวบราซิลได้รู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น

ในงานเทศกาลดังกล่าว แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ตั้งซุ้มเผยแพร่อาหาร การท่องเที่ยว และสินค้าพื้นเมือง รวมถึงมีการตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกด้วย โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ได้เผยแพร่อาหารไทย การแสดงรำไทย และการสาธิตกีฬามวยไทย รวมทั้งมีชาวไทยและชาวบราซิลในกรุงบราซิเลียเปิดซุ้มขายหัตถกรรม เสื้อผ้าไทย และสินค้าเครื่องปรุงอาหารไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,500 คน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบราซิล ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศบราซิล   คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำกรุงบราซิเลีย และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมงานด้วย

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top