คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาหญิงไทยตกเป็นเหยื่อ ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ประเทศบราซิล

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาหญิงไทยตกเป็นเหยื่อ ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ประเทศบราซิล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาหญิงไทยตกเป็นเหยื่อขบวนการ   ค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ประเทศบราซิล โครงการดังกล่าวดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และนิตยสารคู่สร้างคู่สม รวมถึงหลายภาคฝ่ายของบราซิล ได้แก่ ตำรวจสหพันธ์รัฐ ทนายอาสา ศาล เรือนจำ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 19 – 22 เมษายน 2556 รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ออกอากาศเกี่ยวกับสถานการณ์หญิงไทยตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในบราซิล โดยออกอากาศ 4 ตอน ตอนละประมาณ 10 นาที นำเสนอแง่มุมในเชิงป้องปราม ทั้งในเรื่องความสามารถในการจับกุมของตำรวจบราซิล ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของไทยและบราซิล การสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำของผู้ต้องขังและผู้ที่ออกมาใช้โทษนอกเรือนจำ รวมถึงการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ตอนที่ออกอากาศ ย้อนหลังได้ทาง http://www.thaitv3.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5/4/50/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.html

 

นิตยสารคู่สร้างคู่สม ฉบับวันที่ 3 พ.ค. 2556 คอลัมน์ คลานตามกันมา ของนายมาโนช พุฒตาล จัดพิมพ์บทความหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดที่บราซิล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการที่หญิงไทยถูกล่อลวง ความยากลำบากในเรือนจำ และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งจะสามารถป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการถูกชักจูงให้ลักลอบขนยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของบราซิล ทำให้ฝ่ายบราซิลตระหนักถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาดังกล่าวของไทย และพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้นในการติดต่อประสานงานในอนาคต

-----------------------------------------------------------------

 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top