คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556การหารือระหว่างนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Gabriel Rico ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Chamber of Commerce in Brazil (AMCHAM)

การหารือระหว่างนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Gabriel Rico ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Chamber of Commerce in Brazil (AMCHAM)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับนาย Gabriel Rico ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Chamber of Commerce Brazil (AMCHAM)  AMCHAM เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1919  ซึ่งเป็นองค์กรทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดรองจากสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าของบราซิล โดย AMCHAM มีสาขากระจายตามรัฐต่างๆ ของบราซิล จำนวน 13 สาขา และมีสมาชิก จำนวน 4,950 บริษัท  โดยสมาชิก ร้อยละ 84 คือบริษัทบราซิล ร้อยละ 11 คือบริษัทจากสหรัฐฯและ ร้อยละ 5 คือบริษัทจากเยอรมนี อังกฤษ สวิสเซอรอแลนด์ และอื่น ๆ จาก 40 ประเทศทั่วโลก


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีบทบาทหลักในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักธุรกิจไทยและบราซิล โดยการส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไทยที่ประสบปัญหาในการส่งออกสินค้าไปยังบราซิลโดยการหารือกับหน่วยงานปกป้องทางการค้าของบราซิลอย่างต่อเนื่อง แต่ระยะหลังการส่งออกสินค้าจากไทยไปบราซิลเริ่มประสบอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บราซิลได้ดำเนินการเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลายชนิดจากไทย เช่น เส้นด้ายวิสโคส ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ สาเหตุหลักน่าจะมาจากบราซิลเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและภาคธุรกิจไม่พยายามปรับตัวเนื่องจากภาครัฐบราซิลยังคงให้การปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ  จึงแนะนำให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในบราซิลเพื่อก้าวข้ามกำแพงภาษีและมิใช่ภาษีของบราซิลเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเสริมว่า ในด้านการค้ากับต่างประเทศ บราซิลต่างจากไทยตรงที่บราซิลยังไม่ได้เปิดตลาดภายในประเทศเท่าที่ควร โดยสังเกตได้จากมูลค่าการค้าของบราซิลกับต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับ GDP (ร้อยละ 18)  การปกป้องอุตสาหกรรมภายในมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง สินค้าราคาสูง คุณภาพต่ำเพราะไม่มีผู้แข่ง ผลสุดท้าย ผู้รับเคราะห์คือผู้บริโภคทั่วประเทศ


นาย Rico เห็นด้วยกับความเห็นของเอกอัครราชทูตฯ และกล่าวว่า เป็นแนวคิดของ AMCHAM ที่พยายามผลักดันกับรัฐบาลบราซิลมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเปิดเสรีทางการค้า / การลงทุนในที่สุด และกล่าวว่าไทยเป็นประเทศที่สามารถปรับตัวได้ดีและเร็ว มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะแก่การลงทุน และมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่ง บราซิลจึงควรเรียนรู้นโยบายการเปิดตลาดการค้า/การลงทุนของไทยซึ่งช่วยให้นักธุรกิจไทยมีความสามารถในการปรับตัวและแข่งขันกับต่างประเทศ ในการนี้  AMCHAM จึงขอเรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ  ให้เป็น Guest Speaker บรรยายภาพรวมเศรษฐกิจไทย นโยบายการค้า/การลงทุน และขั้นตอนการลงทุนใน ประเทศไทยให้แก่สมาชิก AMCHAM ที่นครเซาเปาลู ในเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน 2556  ซึ่งเอกอัครราชทูตฯตอบรับคำเชิญ

 

-----------------------------------------------------
   
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top