คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556การหารือระหว่างนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับศาสตราจารย์ Silvio Miyasaki อาจารย์มหาวิทยาลัยนครเซาเปาลู

การหารือระหว่างนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับศาสตราจารย์ Silvio Miyasaki อาจารย์มหาวิทยาลัยนครเซาเปาลู

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Silvio Miyasaki อาจารย์มหาวิทยาลัยนครเซาเปาลู ซึ่งสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ และเคยได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “SMEs Trade and Investment Opportunities” ที่ประเทศไทย เมื่อปี 2553  โดยการพบหารือกับศาสตราจารย์ Silvio มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง/ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจบราซิลในมุมมองของนักวิชาการ โดยเอกอัครราชทูตฯ และศาสตราจารย์ Silvio มีความเห็นพ้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบราซิล ดังนี้

(1)    แม้ในช่วงหนึ่ง ปีที่ผ่านมาค่าเงินเฮอัลได้อ่อนค่าลงจากประมาณ 1.8 เฮอัล/1 ดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 2 เฮอัล/1 ดอลลารสหรัฐ แต่ก็ยังถือว่าค่าเงินเฮอัลมีความแข็งค่าอยู่มาก

(2)   ดอกเบี้ยนโยบายยังคงสูงถึง ร้อยละ 7.5 

(3) รัฐบาลบราซิลสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รัฐบาลบราซิลตั้งเป้าหมายให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับ ร้อยละ 4.5 แต่ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 6.59)  

(4) GDP ของบราซิลเติบโตน้อยมาก โดยเมื่อปี 2555 GDP เติบโตเพียง ร้อยละ 0.9

(5) โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและท่าเรือยังคงต้องการการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก

(6) ปัญหาคุณภาพของแรงงานและภาษีที่สูง

(7) เร่งปรับปรุงระบบการศึกษาทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 

เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า บราซิลกำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2014 และเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 2016 แต่ไม่พบว่า บราซิลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สนามฟุตบอล โรงแรม และสนามบิน มากเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างจากตอนที่ตนเป็นเอกอัครราชทูต ณ  กรุงพริทอเรีย ซึ่งภาครัฐแอฟริกาใต้ได้ลงทุนในถนนและสนามบินจำนวนมากเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010 ศาสตราจารย์ Silvio กล่าวว่า ตนมั่นใจและรับรองได้แต่เพียงว่าว่าเศรษฐกิจของบราซิลจะดีไปจนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เนื่องจากบราซิลต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากซึ่งจะส่งผลให้  GDP และเศรษฐกิจของบราซิลเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ขอรับรองหลังจากนั้น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะการลงทุนโดยใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อจัดงานใหญ่ ๆ เช่น กรีซที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้กู้เงินมาเป็นจำนวนมากเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจนสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สูงมากและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่วิกฤตของกรีซในปัจจุบัน

 

ศาสตราจารย์ Silvio แจ้งว่า ปัจจุบันตนได้ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์จักรินทร์ ศรีมูล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา และอาจารย์จักรินทร์ฯ  ได้เชิญตนไปทำงานวิจัย 1 ชิ้น ที่ประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีความประสงค์ที่จะให้มีงานวิชาการ (ภาษาโปรตุเกส) เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อนำไปจัดพิมพ์และแจกให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของบราซิลเช่นกัน ซึ่ง ศาสตราจารย์ Silvio แสดงความสนใจและจะส่งหัวข้อและข้อเสนอโครงการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

------------------------------------------------
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top