คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยบราซิเลีย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนามันสำปะหลังไทย – บราซิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยบราซิเลีย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนามันสำปะหลังไทย – บราซิล

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยบราซิเลีย (University of Brasilia) โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยซึ่งผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของบราซิลมาโดยตลอด รวมถึงนาย Roberto Azevedo ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกในปีนี้


ผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือด้านมันสำปะหลังไทย – บราซิล สืบเนื่องจากทราบว่าก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูต ฯ เคยไปพบ ศ. Nagib M.A. Nasser ศาสตราจารย์ด้าน      พืชศาสตร์ชาวอียิปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมันสำปะหลังของบราซิล ซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบราซิเลีย และเป็นผู้สามารถพัฒนามันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและมีภูมิต้านทานโรคและแมลงสูงด้วย เอกอัครราชทูต ฯ ให้ทัศนะว่าไทยและบราซิลต่างก็เป็นประเทศผู้ผลิตมันสัมปะหลังรายใหญ่ของโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ในการเพิ่มผลผลิตและการป้องกันโรคและแมลงต่าง ๆ โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ พร้อมเป็นตัวกลางช่วยประสานงานในระดับรัฐบาล หรือสามารถมีความร่วมมือผ่านศูนย์มันสัมปะหลังเพื่อการเกษตรระหว่างประเทศ (International Center for Tropical Agriculture – CIAT) ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งสถาบันด้านการพัฒนา    มันสัมปะหลังที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและบราซิลต่างเป็นหุ้นส่วน


ไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน ในปัจจุบันมันสัมปะหลังของไทยยังได้รับการแปรรูปและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยถูกใช้เป็นอาหารสัตว์เป็นหลัก ก็สามารถนำมาผลิตเป็นแป้งมัน เอทานอล            สารเหนียว ฯลฯ ในส่วนของบราซิล ในภาพรวมบราซิลผลิตมันสัมปะหลังเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เมื่อปี 2555 บราซิลผลิตมันสัมปะหลังจำนวน 25.4 ล้านตัน ร้อยละ 60 ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ ร้อยละ 35 ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ และส่งออกในรูปของแป้งมันร้อยละ 5


----------------------------------------------
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top