คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556 การเผยแพร่ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนบราซิล

การเผยแพร่ประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนบราซิล

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยง อาหารเช้า แก่นาย Andre Machado นักจัดรายการวิทยุ และนักหนังสือพิมพ์ ของสำนักข่าว RBS Media Group เพื่อหารือ เกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่ประเทศไทยในบราซิล นาย Machado ให้ความเห็นว่า ไทยเป็นที่รู้จักของประชาชนในรัฐ Rio Grande do Sul ผ่านร้าน อาหาร Koh Phi Phi ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวในเมือง Porto Alegre และประสบความสำเร็จ ทางธุรกิจอย่างมาก และการ การเข้าร่วมงาน Gramado Tourism Trade Show ของสถานเอกอัคร ราชทูตฯ ก็จะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ประเทศไทย นาย Machado เห็นว่า การนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายกว้างขวางในบราซิลอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลลัพท์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
นาย Andre เป็นนักข่าววิทยุที่มี ชื่อเสียงของรัฐ เดินทางร่วมกับผู้ว่าการรัฐฯ ไปยังประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ และได้รับรางวัล นักข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี 2555 ของรัฐ Rio Grande do Sul


Koh Phi Phi เป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากในรัฐ ในการสอบถามบุคคล ทั่วไปเพื่อขอให้แนะนำร้านอาหารที่ดีใน Porto Alegre ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นว่าเป็นร้านอาหาร ที่ดีที่สุดของรัฐ จากการหารือกับชาวพื้นเมืองหลายราย พบว่ารู้จักและคิดที่จะไปประเทศไทย เนื่องจากร้านอาหารนี้ กล่าวได้ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดของบราซิล ออท ได้เสนอให้ร้าน Koh Phi Phi ส่งพ่อครัวไปฝึกทำอาหารไทยเพิ่มเติมกับพนักงานประกอบอาหารของทำเนียบ ออท ซึ่งเจ้าของ ร้านแสดงความสนใจและพร้อมส่งพ่อครัวหลายคนไปรับการฝึกอบรม นอกจากนั้น ยังกำลังจะเปิด ร้านอาหารไทยแห่งใหม่ในเมือง Porto Alegre ด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

 

-----------------------
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top