คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556อาเซียนประชาสัมพันธ์ศักยภาพในบราซิล

อาเซียนประชาสัมพันธ์ศักยภาพในบราซิล

ภายในโครงการเผยแพร่ศักยภาพของอาเซียนในบราซิล เอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียนประจำบราซิล 6 ประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอุปทูตสิงคโปร์ ได้ร่วมกันเดินทางไปเยือนเปรนัมบูกู (Pernumbuco) ซึ่งเป็นรัฐทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เมื่อวันที่  20-24 มิถุนายน 2556 กลุ่มเอกอัครราชทูตอาเซียน หรือ เรียกว่าคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) เข้าพบ    นาย Eduardo Henrique Accioly Campos ผู้ว่าการรัฐเปรนัมบูกู และได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นมาของอาเซียน การเข้าสู่การเป็นประชาคมในปี 2558 ตลอดจนศักยภาพทางเศรษฐกิจของ อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน
 


นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2555 อาเซียนกับบราซิลมีมูลค่าการค้ารวม 17,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง          เปรนัมบูกูไม่เป็นเพียงรัฐของประเทศบราซิลที่อยู่ใกล้ยุโรปและแอฟริกามากที่สุด แต่ยังเป็นรัฐที่อยู่ใกล้เอเชียมากที่สุดด้วยหากเดินทางโดยเครื่องบิน เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้บราซิลและรัฐเปรนัมบูกู     มีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อขยายเครื่อข่ายทางการค้าการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ในขณะที่ตลาดดั้งเดิมของบราซิล เช่น ยุโรป และสหรัฐฯ กำลังประสบปัญหาที่ทำให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวลง เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ผู้ว่าการรัฐเปรนัมบูกู นำคณะนักธุรกิจเยือนอาเซียน โดยไทยพร้อมที่จะให้การต้อนรับและจับคู่ทางธุรกิจให้แก่ คณะนักธุรกิจของรัฐฯ

 ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ACB ยังได้เยี่ยมชมท่าเรือ Suape ซึ่งเป็นท่าเรือ ที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลด้วย

 

ข้อมูลพื้นฐานของรัฐเปรนัมบูกู
คลิ๊กที่นี่

---------------------

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top