คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและภรรยาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและภรรยาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และภรรยา เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Tarso Genro ผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul ในโอกาสนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าง ไทยกับบราซิล โดยไทยเป็น    คู่ค้าอันดับหนึ่งของบราซิลเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ และ บราซิลเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง ของไทยจากประเทศในลาตินอเมริกา ในปี 2555 การค้าระหว่างสอง ประเทศมีมูลค่ารวม 4.7 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าการค้าระหว่างบราซิลกับประเทศเพื่อนบ้าน บราซิลหลายประเทศ และมาก กว่าการค้าระหว่างบราซิลกับประเทศกลุ่ม CARICOM 14 ประเทศ รวมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระยะ ทางระหว่างสองประเทศไม่ใช่อุปสรรคสำคัญ เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ ผู้ว่าการรัฐฯ นำคณะเยือน ประเทศไทยเพื่อสร้างช่องทางและโอกาสในการขยายการค้า การลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐ Rio Grande do Sul มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เช่นมีท่าเรือ มีท่าอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรคุณภาพ สูง มีทัศนคติเปิดรับการติดต่อจากต่างประเทศ
ผู้ว่าการรัฐฯ ได้ขอให้เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมให้นักลงทุนจากประเทศไทยเข้าไป ลงทุนในรัฐ โดยรัฐมีเขตอุตสาหกรรมที่ให้สิทธิประโยชน์ แก่นักลงทุนอย่างมาก เช่น หากเป็นโครงการ ที่มีการว่าจ้างนักวิจัย รัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของบริษัทเองก็ตามเป็นต้น


    ภายหลังการพบผู้ว่าการรัฐฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ท้องถิ่นเกี่ยวกับ ผมการหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ เป้าหมายการเยือน และโอกาสการขยายการค้า และ การลงทุนระหว่างไทยกับบราซิลด้วย


รัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศบราซิล คนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาจากชาวเยอรมัน และอิตาลี ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในบราซิลกว่าร้อยปีก่อนรัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่มีการค้าขายกับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกถั่วเหลืองไปยัง ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ของบราซิล Rio Grande do Sul มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ในลำดับต้น ๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในด้านการคมนาคมขนส่งภายในรัฐและการเชื่อมต่อกับ ประเทศต่าง ๆ เช่น Argentina, Uruguay และ Paraguay เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญในภาคใต้ของ บราซิล มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติเปิดกว้าง ในการติดต่อกับชาวต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง เช่น การบริหารจัดการสนามบิน เป็นต้น เป็นรัฐหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้มี ปฏิสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวกับประเทศไทย
 

 

----------------------------

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top