คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพบประธานสาอุตสาหกรรมรัฐ Rio Grande do Sul

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพบประธานสาอุตสาหกรรมรัฐ Rio Grande do Sul

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบกับ นาย Heitor Jose Müller ประธานสภาอุตสาหกรรมของรัฐ Rio Grande do Sul เพื่อหารือเกี่ยวกับ การส่งเสริมให้นักธุรกิจของรัฐรู้จักประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งการนำนักธุรกิจ ของรัฐ Rio Grande do Sul ไปเยือนไทย หรือแวะผ่านไทยเมื่อสภาอุตสาหกรรมมีการนำคณะ เยือนเอเชีย เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งนาย Müller แจ้งว่า เคยเยือนไทยแล้วหลายครั้ง และมีความชื่นชอบและเชื่อมั่นในพื้นฐานของประเทศไทย


รัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศบราซิล คนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาจากชาวเยอรมัน และอิตาลี ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในบราซิลกว่าร้อยปีก่อนรัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่มีการค้าขายกับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกถั่วเหลืองไปยัง ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ของบราซิล Rio Grande do Sul มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ในลำดับต้น ๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในด้านการคมนาคมขนส่งภายในรัฐและการเชื่อมต่อกับ ประเทศต่าง ๆ เช่น Argentina, Uruguay และ Paraguay เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญในภาคใต้ของ บราซิล มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติเปิดกว้าง ในการติดต่อกับชาวต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง เช่น การบริหารจัดการสนามบิน เป็นต้น เป็นรัฐหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้มี ปฏิสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวกับประเทศไทย
 

---------------------------

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top