คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย บรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ในการสัมมนากับนักธุรกิจ Rio Grande do Sul

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย บรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ในการสัมมนากับนักธุรกิจ Rio Grande do Sul

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ระหว่าง ไทย-บราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง ไทย-Rio Grande do Sul รวมทั้งโอกาสที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แก่ ผู้ร่วมการ สัมมนาประมาณ 30 คน ประกอบด้วย เอกชน นักวิชาการ สมาคมการค้าต่าง ๆ และสื่อมวลชน


หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวมของเศรษฐกิจ จุดเด่นทางเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้าน ล้านบาท การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการเรื่องน้ำ การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ASEAN Connectivity โครงข่ายของไทย FTAs ในกรอบทวิภาคี และภายใต้อาเซียน กับประเทศและกลุ่มประเทศอื่น ๆ


ภายหลังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ขอรับ power point presentation ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำขึ้นเป็นภาษาโปรตุเกสด้วย
รัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศบราซิล คนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาจากชาวเยอรมัน และอิตาลี ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในบราซิลกว่าร้อยปีก่อนรัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่มีการค้าขายกับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกถั่วเหลืองไปยัง ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ของบราซิล Rio Grande do Sul มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ในลำดับต้น ๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในด้านการคมนาคมขนส่งภายในรัฐและการเชื่อมต่อกับ ประเทศต่าง ๆ เช่น Argentina, Uruguay และ Paraguay เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญในภาคใต้ของ บราซิล มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติเปิดกว้าง ในการติดต่อกับชาวต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง เช่น การบริหารจัดการสนามบิน เป็นต้น เป็นรัฐหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้มี ปฏิสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวกับประเทศไทย
 

 

----------------------------------------

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top