คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐ Rio Grande do Sul ของบราซิล

การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐ Rio Grande do Sul ของบราซิล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าพบ      นาย Zildo de Marchi ประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐฯ (Fecomercio) เพื่อขอบคุณที่สภาหอการค้า ให้การสนับสนุนการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนระหว่าง ไทย-Rio Grande do Sul ทำให้เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนักธุรกิจของ  Rio Grande do Sul พร้อมกันหลายราย ซึ่งจะมีส่วน ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น ในระหว่างการหารือเอกอัครราช ทูตฯ ได้เสนอให้สภาหอการค้าจัดคณะนักธุรกิจเยือนไทย เพื่อเปิดทางให้มีการติดต่อค้าขายและ การลงทุนระหว่างเอกชนสองฝ่ายให้มากขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู พร้อมจะช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งนาย Zildo รับพิจารณา ต่อจากนั้น Zildo ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะด้วย  


รัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศบราซิล คนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาจากชาวเยอรมัน และอิตาลี ซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในบราซิลกว่าร้อยปีก่อนรัฐ Rio Grande do Sul เป็นรัฐที่มีการค้าขายกับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกถั่วเหลืองไปยัง ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ของบราซิล Rio Grande do Sul มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ในลำดับต้น ๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในด้านการคมนาคมขนส่งภายในรัฐและการเชื่อมต่อกับ ประเทศต่าง ๆ เช่น Argentina, Uruguay และ Paraguay เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่สำคัญในภาคใต้ของ บราซิล มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติเปิดกว้าง ในการติดต่อกับชาวต่างประเทศ และการค้ากับต่างประเทศ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูง เช่น การบริหารจัดการสนามบิน เป็นต้น เป็นรัฐหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้มี ปฏิสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวกับประเทศไทย

 

--------------------------------------
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top