คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556 การส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยในนครเซาเปาลู บราซิล

การส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยในนครเซาเปาลู บราซิล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลียได้จัดเทศกาลอาหารไทยในนครเซาเปาลู ระหว่าง วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 โดยร่วมมือกับ นางนูรอ และนางสาวแซนดรา โซะมณี สเตปเป้ เจ้าของ ภัตตาคารอาหารไทย รวมทั้งเครื่องปรุอาหารไทยสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “Blue Elephant” และการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปลู โรงแรม Trivoli สถานที่จัดงาน สายการบิน Turkish Airways ร้าน  Bali Express ซึ่งนำเข้าเครื่องแต่งบ้านและ รถตุ๊กตุ๊กจากไทย และบริษัทท่องเที่ยวในบราซิล
 
อาหารไทย และเครื่องปรุงอาหารไทยมีอยู่บ้าง แต่ยังไม่แพร่หลายในบราซิล เนื่องจากชาว บราซิลยังไม่คุ้นเคยกับอาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเผ็ด อีกทั้ง ยังขาดการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ส่งเสริมชักชวนให้คนบราซิลได้รู้จัก และลิ้มลองอาหารไทย การจัดงานครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 4 ดังนี้
1.      เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยผ่านแขกเชิญที่จะสามารถขยายผลจากงานเทศกาล อาหารไทยให้แพร่หลายต่อไปในระยะยาว ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในบราซิล ร้านขายเครื่องปรุงอาหารไทย นักวิจารณ์อาหาร สื่อมวลชน Friend of Thailand in Brazil และแขกสำคัญ ๆ อื่น ๆ ที่ทำงานในมิติต่าง ๆ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
 
2.      เพื่อจับคู่ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตอาหารไทยในรูปอุตสาหกรรม เครื่องปรุง อาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป โดยได้จัดให้เจ้าของ Blue Elephant ได้พบกับผู้บริหาร ของซุปเปอร์มาร์เกตชั้นนำหลายราย เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
 
3.      เพื่อขยายฐานความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารไทยให้แก่ Chefs ที่ทำอาหารไทยในบราซิล รวมทั้งผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารไทยในบราซิล ได้เรียนกับ นางนูรอและนางสาว แซนดรา ซึ่งเป็น Chefs อาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ Chefs ในบราซิลมีฐานความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับวิธีทำและรสชาดของอาหารไทยแท้ และ
 
4.       เพื่อให้เรื่องราวของไทยติดหูติดตาชาวบราซิลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ ชาวบราซิลสนใจค้นคว้าและนำไปสู่การเดินทางไปท่องเที่ยวเที่ยวไทยมากขึ้น
 
งาน Thai Food Festival ในนครเซาเปาลู ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง ในคืนวันที่ 9 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 คน เต็มความจุของสถานที่จากนั้นอีก 3 วัน ก็มีผู้สนใจจองที่นั่งเพื่อรับประทานอาหารไทยตามความคาดหมายของโรงแรม ในช่วงดังกล่าวมีการ จัดการเจรจาทางธุรกิจ 5 รอบ และมีการสาธิตการทำอาหารไทยที่โรงเรียนทำอาหาร โดยมี Chefs และนักวิจารณ์อาหาร รวมทั้งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกว่า 20 ราย
 
 
จากเสียงตอบรับต่าง ๆ ดังกล่าว โรงแรม Tivoli ได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตพิจาณาจัด เทศกาลอาหารไทยที่โรงแรมปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ลูกค้าและนักธุรกิจมีความคาดหวัง ได้ว่าจะมีกิจการเกี่ยวกับอาหารไทยเช่นนี้อีกในปีถัด ๆ ไป
 
--------------------------
ภาพบกิจกรรม
โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top