ไทยร่วม RIO 2016 OLYMPICS

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายมนตรี ไชยพันธ์ รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายนนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เข้าพบนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

การเยือนบราซิลของผู้บริหาร กกท. ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันให้แก่นักกีฬาไทยร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 ภายใต้โครงการ Road to Rio 2016 รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยส่งเสริมการฝึกซ้อมอย่างครบวงจร อาทิ อุปกรณ์ การบริการทางการแพทย์ กายภาพบำบัด การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งความเป็นอยู่ของนักกีฬา

ในระหว่างการหารือ เอกอัครราชทูต ฯ ให้ข้อมูลว่าบราซิลเป็นประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นหลัก ที่นครรีโอเดจาเนโรมีร้านอาหารและเครื่องปรุงไทยน้อยมาก การคมนาคมยังมีข้อจำกัด จึงควรเตรียมความพร้อมในประเด็นเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ยังตั้งอยู่ ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งอยู่ห่างจากนครรีโอ ฯ แต่อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูต ฯ พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

------------------------------------
 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top