คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในเมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส

การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในเมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน และเยี่ยมพนักงานไทยของ บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (Cal – Comp Electronics Thailand PLC) ซึ่งผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิส แผงวงจรคอมพิวเตอร์ และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวของไทยในบราซิล ปัจจุบันบริษัท ฯ จ้างงานชาวบราซิลกว่า 1,800 คน และมีพนักงานชาวไทยกว่า 40 คน


นาย Mike Huang รองประธานบริษัท และคณะผู้บริหาร ฯ ได้บรรยายสรุปกิจการของบริษัท ฯ ให้คณะรับทราบ จากนั้นเอกอัคราชทูต ฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพนักงานชาวไทยกว่า 40 คน ที่ไปทำงานที่บริษัทแห่งนี้ นอกจากนี้ นางสาวพลอย คุ้มทุกทิศ เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่กงสุล ได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่พนักงาน โดยได้ให้บริการด้านงานนิติกรณ์ รับคำร้องหนังสือเดินทาง และถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการ         จดทะเบียนสมรส และการจดทะเบียนเกิดในต่างประเทศ รวมถึงการสอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่แจ้งว่า ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางบริษัท


นาย Huang กล่าวว่าเมื่อปี 2554 บริษัท ฯ ได้ตัดสินใจมาลงทุนขยายฐานการผลิตจากไทยไปยังบราซิลเนื่องจากเห็นว่า เป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูงและการแข่งขันภายในค่อนข้างต่ำ การเข้าไปลงทุนในบราซิล   ทำให้บริษัท ฯ ได้รับการปกป้องจากการแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจำหน่ายในบราซิลโดยรัฐบาลบราซิล เฉกเช่นบริษัทท้องถิ่นบราซิล และการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ      มาเนาส์ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้สูง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา   ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถสร้างยอดจำหน่ายในตลาดบราซิลได้กว่า 14,000 ล้านบาท และบริษัท ฯ มีแผนการจะเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นในบราซิลในอีกไม่ช้า


************
  

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top