คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในบราซิล

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในบราซิล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในบราซิล” ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนในบราซิล ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในบราซิลมากยิ่งขึ้น


การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุนในบราซิลจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และผู้แทนบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยรายแรกที่เข้าไปลงทุนในประเทศบราซิล


การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้แทนจากทั้งภาครัฐ สภาธุรกิจ บริษัทเอกชน ภาควิชาการ รวมทั้งสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานกว่า 120 คน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งได้สอบถามและแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการค้าการลงทุนกับวิทยากร และแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนำคณะธุรกิจไทยเดินทางไปบราซิลเพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับภาคเอกชนของบราซิล ตลอดจนสนับสนุนให้กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนาในลักษณะนี้สำหรับประเทศอื่น ๆ ด้วย

  

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top