คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556

News News News News News News News News News News News News News News News

31 การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 10 มีนาคม 2556 6908
32 การสาธิตการทำอาหารไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Universidade Católica de Brasilia (UCB) กรุงบราซิเลีย 02 มีนาคม 2556 5642
33 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ Jogo do Poder” สถานีโทรทัศน์ CNT ของบราซิลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต 15 มกราคม 2556 6332
34 กิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยในรัฐบราซิเลีย 12 มกราคม 2556 5323
35 การหารือระหว่างนายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Marcio C.M. Porto Chief of Secretary หน่วยงาน EMBRAPA เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 12 มกราคม 2556 5302
36 ฉลอง 45 ปี ของการสถาปนาอาเซียน 18 สิงหาคม 2555 5806

หน้า 4 จาก 4

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top