คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556สถานเอกอัครราชทูต ฯ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และวันชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ฯ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และวันชาติไทย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรองในวโรกาสวันเฉลิม    พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 86 พรรษา และวันชาติไทย ขึ้น ณ โรงแรม Royal Tulip กรุงบราซิเลีย โดยมีข้าราชการระดับสูงของบราซิล เอกอัครราชทูตและผู้แทนต่างชาติ และคนไทยเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 280 คน


ในโอกาสนี้ นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อุปทูต ได้กล่าวเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ว่าทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ และประชาชนชาวไทยทั่ว     ทุกแห่ง ต่างพร้อมใจกันถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยั่งยืนยาวนาน


 

 

อุปทูตได้กล่าวถึงภาพรวมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้าน ล้านบาทของไทย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่ง โดยเฉพาอย่างยิ่งรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ไทย – บราซิล ซึ่งขยายตัวในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้า โดยเมื่อปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการค้าในปีนี้ก็ยังคงขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ อุปทูตได้ย้ำถึงภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการพัฒนา และขยาย  ความร่วมมือกับบราซิลทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน

 


*********

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top