คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐบราซิเลีย

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2556   เอกอัครราชทูตธฤต จรุงวัฒน์ ได้พบหารือกับดร. Ivan Camargo  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐบราซิเลีย ( University of Brasilia - UNB) และ ดร. Anna Flavir ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเอกอัครราชทูต ฯ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันเน้นนโยบาย การทูตสาธารณะ ( Public Diplomacy ) ที่ส่งเสริมการปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนไทยและบราซิลนอกเหนือไปจากการ ติดต่อระหว่างภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาเพราะจะส่งเสริมให้เกิดความเข้า ใจอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัย UNB ได้ตอบรับสนับสนุนนโยบายของไทยดังกล่าวและพร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ให้นักศึกษาบราซิลรู้จักเอเชียมากขึ้น โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัย UNB จะจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยหอการค้าของไทย


UNB เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีชื่อเสียง มีนักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของบราซิลจบการศึกษาที่ UNB หลายคน UNB ประกอบด้วย 22 คณะ 50 สถาบัน 105 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 147 สาขาวิชาในระดับปริญญาโท อาจารย์ 2,308 คน และนักศึกษา 30,727 คน

 

*************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top