คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556Round Table เกี่ยวกับอาเซียนที่มหาวิทยาลัย UniEvangelicaของ ASEAN Committee in Brasilia (ACB)

Round Table เกี่ยวกับอาเซียนที่มหาวิทยาลัย UniEvangelicaของ ASEAN Committee in Brasilia (ACB)เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia - ACB) 5 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย และอินโดนีเซีย ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Diplomatic, Cultural and Commercial Relations between Brazil and Southeast Asian Countries” ที่มหาวิทยาลัย UniEvangerica เมือง Anapolis รัฐ Goias (ห่างจากกรุงบราซิเลียประมาณ 150 กิโลเมตร) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นักศึกษาชาวบราซิลมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิก อาเซียนมากขึ้น โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษา และนักธุรกิจของรัฐ Goias จำนวนประมาณ 200 คนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายการบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นักศึกษาชาวบราซิลมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิก อาเซียนมากขึ้น โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมและที่มาของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพของอาเซียน ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนความสัมพันธ์อาเซียน / MERCOSUR และ ASEAN / บราซิล

นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อุปทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ได้บรรยายในหัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและศักยภาพของอาเซียน โดยได้กล่าวถึงอาเซียนหลังปี 2015 ว่าจะเป็นอาเซียนที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ อย่างเสรีระหว่างกัน ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการลบเส้นเขตแดนระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ และจะเอื้อประโยชน์แก่ทั้ง ผู้บริโภค และนักลงทุน โดยจะช่วยสร้างงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน ทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงบวก
 


*****************

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top