คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการไปราชการที่กายอานาและซูรินาเมของเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่

การไปราชการที่กายอานาและซูรินาเมของเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาและสาธารณรัฐซูรินาเม ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออำลา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Moses Nagamootoo นายกรัฐมนตรีกายอานา Dr. Karen Cummings รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกายอานา นาง Yldiz Pollack-Beighle รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเม และนาย Stephen Tsang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของซูรินาเม
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับโรงแรม Kubitschek Plaza กรุงบราซิเลีย จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ โดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝึกสอนเชฟของโรงแรมปรุงเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานฯ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปจำนวนมาก...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top