คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการเดินทางเยือนเมือง Tailândia (Thailand) รัฐปาราอย่างเป็นทางการ

การเดินทางเยือนเมือง Tailândia (Thailand) รัฐปาราอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมือง Tailândia (ไต-ลาน-เจีย) (ซึ่งในภาษาอังกฤษแปลว่า Thailand) โดยเมื่อปี ค.ศ. 1989 เมือง Tailândia ได้แยกการปกครองออกจากเมือง Mojú และ Acará และได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สันติ เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐปารา ซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของบราซิล

ในการเดินทางเยือนครั้งนี้ นาย Paulo Liberte Jasper Macarrão นายกเทศมนตรีเมือง Tailândia ได้จัดการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับพาเยี่ยมชมสถานที่และโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเมือง อาทิ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร แปลงทดลองการเกษตร คลินิกทางการแพทย์ และรถบัส/เฮลิคอปเตอร์บริการทางการแพทย์ โดยโครงการเหล่านี้ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ด้อยโอกาส และคนจนในเมือง

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top