คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมารันเยา

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมารันเยา


เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐมารันเยา เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ รองผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านการพัฒนา เลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยว ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรม และประธานสหพันธ์พาณิชย์ โดยมีรองประธานไมเนอร์กรุ๊ปดูแลโรงแรมในยุโรปและอเมริกาใต้ เข้าร่วมการหารือด้วย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาและพบปะนักธุรกิจที่สหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐ โดยมีประธานสหพันธ์ฯ และเลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วย

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับโรงแรม Kubitschek Plaza กรุงบราซิเลีย จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ โดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝึกสอนเชฟของโรงแรมปรุงเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานฯ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปจำนวนมาก...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top