คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐบาเยีย (2)

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐบาเยีย (2)

 

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2562เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมืองซัลวาดอร์ รัฐบาเยีย  เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil)โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ รองผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการประจำสำนักงานผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการด้านการเกษตร ประธานสหพันธ์การค้า รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการจัดสัมมนาและพบปะผู้แทนภาครัฐและนักธุรกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐบาเยีย

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top