คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการเปิดตัวกลุ่มความร่วมมือรัฐสภาบราซิล - ไทย

การเปิดตัวกลุ่มความร่วมมือรัฐสภาบราซิล - ไทย

 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวจัดตั้งกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front โดยมีนาย Damião Feliciano สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลจากรัฐ Paraíba ในฐานะประธานกลุ่มฯ รวมถึงวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลที่เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
 
กลุ่มดังกล่าวถือเป็นกลไกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทย - บราซิล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มฯ เพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับบราซิลต่อไป
 
อนึ่ง รัฐสภาของไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - บราซิลแล้ว ตั้งแต่ปี 2546
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top