คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯ โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล ที่รัฐเอสปีรีตูซันตู

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล ที่รัฐเอสปีรีตูซันตู

 

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองวีตอเรีย รัฐเอสปีรีตูซันตู เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล  โดยได้พบหารือกับผู้ว่าการเลขาธิการด้านการพัฒนา เลขาธิการด้านเศรษฐกิจและการวางแผน ปธ. สหพันธ์อุตสาหกรรมและรอง ปธ.สหพันธ์การค้าของรัฐฯ รวมทั้งพบนักธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐฯ ที่สหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งรัฐฯ

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนรัฐ Piauí อย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาลู่ทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐ Piauí ในด้านต่าง ๆ ตามคำเชิญของนาง Rejane...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top