คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐปารานา

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐปารานาเมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมืองคูริจิบาและเมืองมาริงกา รัฐปารานา เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายกเทศมนตรีและเลขาธิการด้านต่างๆ ของทั้งสองเมือง รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้า ตลอดจนการจัดสัมมนาและพบปะนักธุรกิจที่เมืองคูริจิบา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐปารานา

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top