คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล

โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล 

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่นชาวบราซิล ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในบราซิลและประเทศอื่น ๆ เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-31 ส.ค. 2561 

 

โดยคณะได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ. อยุธยา พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี ผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร และผ้าไหมแพรวา จ. กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ คณะได้พบหารือกับนายกสมาคมและผู้ออกแบบแฟชั่นไทย รวมทั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแฟชั่น และส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมสิ่งทอ ตลอดจนการเพิ่มการส่งออกผ้าไหมไทยและผ้านวัตกรรมของไทย

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top