คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล

โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล 

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่นชาวบราซิล ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในบราซิลและประเทศอื่น ๆ เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-31 ส.ค. 2561 

 

โดยคณะได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ. อยุธยา พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี ผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร และผ้าไหมแพรวา จ. กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ คณะได้พบหารือกับนายกสมาคมและผู้ออกแบบแฟชั่นไทย รวมทั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแฟชั่น และส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมสิ่งทอ ตลอดจนการเพิ่มการส่งออกผ้าไหมไทยและผ้านวัตกรรมของไทย

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top