คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการประชุม Political Consultations ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2

การประชุม Political Consultations ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Ambassador Henrique da Silveira Sardinha Pinto รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก ในการประชุม Political Consultations on Matters of Common Interest ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - บราซิล การค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ

 


 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top