คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

 
 
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้พบปะหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ Ambassador Marcos Galvão ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก รวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
 
การที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศบราซิลตอบรับเข้าร่วมการพบปะและงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิลที่มีแนวโน้มใกล้ชิดยิ่งขึ้น หลังแผนการเยือนไทยของประธานาธิบดีบราซิลแต่เดิม และการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลครั้งแรกในรอบ 22 ปี ได้ช่วยสร้างพลวัตรของปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐของทั้งสองฝ่าย และชี้ให้ฝ่ายบราซิลเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับไทย
 
 
 
 
 
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top