คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯงาน ASEAN Food and Cultural Festival2018 ในกรุงบราซิเลีย

งาน ASEAN Food and Cultural Festival2018 ในกรุงบราซิเลียเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต อาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ และเวียดนาม) จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Food and Cultural Festival) ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านเผยแพร่อาหาร การท่องเที่ยวและสินค้าพื้นเมืองจากแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งการตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกโดยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกร้านจำหน่ายผัดไทยลูกชิ้นปิ้ง ชามะนาวเย็น มะม่วงกวน เสื้อผ้า และเครื่องปรุงอาหารไทย ตลอดจนร่วมกิจกรรมการเดินแบบชุดประจำชาติ และสมาพันธ์มวยไทยแห่งบราซิลได้สาธิตการชกมวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากประมาณกว่า 1,000 คน


งานดังกล่าวประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ชาวบราซิลและชาวต่างประเทศในกรุงบราซิเลียผ่านสื่อทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของอาเซียน
 

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เข้าพบ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเพื่ออำลา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top