คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการกระชับความร่วมมือด้านการค้าไทย –ซูรินาเม

การกระชับความร่วมมือด้านการค้าไทย –ซูรินาเมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นำนาย Stephen Tsangรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแห่งซูรินาเม พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจและสมาชิกสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมซูรินาเมเยือนไทย โดยรัฐมนตรีฯ ได้พบและหารือข้อราชการกับ(1)นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ(3) น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเข้าร่วมงาน ThaiFex2018 ณ Impact Arena เมืองทองธานี


ฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับนาย Stephen Tsang และคณะนักธุรกิจอย่างดียิ่ง และแสดงความหวังว่าการเยือนจะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซูรินาเมในด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป
   
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักธุรกิจซูรินาเมเข้าพบเพื่อเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายการค้ากับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัท BRF Thailandและ บริษัท CPF


การเดินทางเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและนักธุรกิจชั้นนำของซูรินาเมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการค้าสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปรวมถึงความร่วมมือด้านยาง ทองคำและอัญมณีซึ่งไทยสามารถให้ความช่วยเหลือซูรินาเมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนรัฐ Piauí อย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาลู่ทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐ Piauí ในด้านต่าง ๆ ตามคำเชิญของนาง Rejane...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top