สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะช่วงเวลาทำการ
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการกระชับความร่วมมือด้านการค้าไทย –ซูรินาเม

การกระชับความร่วมมือด้านการค้าไทย –ซูรินาเมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นำนาย Stephen Tsangรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแห่งซูรินาเม พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจและสมาชิกสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมซูรินาเมเยือนไทย โดยรัฐมนตรีฯ ได้พบและหารือข้อราชการกับ(1)นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ(3) น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเข้าร่วมงาน ThaiFex2018 ณ Impact Arena เมืองทองธานี


ฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับนาย Stephen Tsang และคณะนักธุรกิจอย่างดียิ่ง และแสดงความหวังว่าการเยือนจะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซูรินาเมในด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป
   
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักธุรกิจซูรินาเมเข้าพบเพื่อเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายการค้ากับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัท BRF Thailandและ บริษัท CPF


การเดินทางเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและนักธุรกิจชั้นนำของซูรินาเมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการค้าสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปรวมถึงความร่วมมือด้านยาง ทองคำและอัญมณีซึ่งไทยสามารถให้ความช่วยเหลือซูรินาเมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต อาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ และเวียดนาม)...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top