คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการนำเสนอนวัตกรรมผ้าและแฟชั่นของไทยในนครเซาเปาลู บราซิล

การนำเสนอนวัตกรรมผ้าและแฟชั่นของไทยในนครเซาเปาลู บราซิลเมื่อวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2561สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดงาน Functional Textiles & Innovative Thai Fashion  ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ้าและแฟชั่นของไทยที่ใช้นวัตกรรม 4.0 เป็นองค์ประกอบ โดยวันที่ 3 พฤษภาคม 2561เป็นการจัดแสดงโชว์ผลงานของนักออกแบบชั้นนำของไทยในโครงการ Function + Fashion ของ ผศ. ดร อโณทัย ชลชาติภิญโญ รวมถึงดีไซน์เนอร์จากแบรนด์ ISSUE และ TandTให้กับผู้ประกอบการ  (buyers)และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น เช่น จากนิตยสารVogue Brzilได้รับชมและในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็นการจัดแสดงโชว์ในงานเทศกาลไทย ณ นครเซาเปาลู


จุดประสงค์ของการดำเนินโครงการ คือ การเผยแพร่นวัตกรรมผ้าของไทย อาทิ ผ้าทนไฟ ผ้าที่มีคอลาเจน ผ้ากันยุง ผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อป้องกันเลือดและเชื้อแบคทีเรีย ผ้าที่ใส่ออกกำลังกายแล้วช่วยระบายเหงื่อและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้นและการเผยแพร่การออกแบบแฟชั่นของไทยที่มีความแปลกใหม่ ก้าวล้ำและเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญของประเทศซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจและความชื่นชมจากชาวบราซิลเป็นจำนวนมาก


 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top