คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเมพบกับเอกอัครราชทูตฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเมพบกับเอกอัครราชทูตฯ

 


       

เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2561นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาง Yldiz D. Pollack-Beighleรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   การต่างประเทศซูรินาเมและคณะในโอกาสเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561


ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย –ซูรินาเม โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือด้านกงสุลพร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องปรุงและวัตถุดิบไทยผ่านการนำเสนออาหารไทยอย่างปราณีตงดงาม ทั้งนี้ นาง Yldiz D. Pollack-Beighleย้ำว่า นาย DésiBouterseประธานาธิบดีซูรินาเมยินดีให้เอกอัครราชทูตฯ เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ เพื่อเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารามาริโบ ถิ่นพำนัก ณ กรุงบราซิเลีย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับโรงแรม Kubitschek Plaza กรุงบราซิเลีย จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ โดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝึกสอนเชฟของโรงแรมปรุงเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานฯ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปจำนวนมาก...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top