คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียครั้งที่ 7

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียครั้งที่ 7

 เมื่อวันที่ 29ธันวาคม2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 7ประจำปี 2560 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯโดยมีเอกอัครราชทูต อุปทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน6ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เข้าร่วม

 

ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำ กรุงบราซิเลีย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –30 มิถุนายน 2561 ให้แก่เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำบราซิล

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top