คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบกับนาย Marcos Galvãoปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศ
   
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบราซิลที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากขึ้น และเน้นว่าไทยพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับบราซิล และระหว่างอาเซียนกับ Mercosur โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top