คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯเอกอัครราชทูตเยือนนครเซาเปาลูเพื่อติดตามประเด็นด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า ไทย – บราซิล และมอบเกียรติบัตร Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทย

เอกอัครราชทูตเยือนนครเซาเปาลูเพื่อติดตามประเด็นด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า ไทย – บราซิล และมอบเกียรติบัตร Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนนครเซาเปาลู เพื่อร่วมหารือกับผู้แทนด้านการตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซาเปาลู และนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำชาวบราซิลที่เคยเดินทางไปประเทศไทย เพื่อสรุปแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากไทยในงาน São Paulo Fashion Week 2018 และเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตร Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทย Namga และ Thai Chef ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านมาตรฐาน THAI SELECT ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 


นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ ได้หารือกับผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Tivoli และผู้บริหารบริษัท Camil Alimentos S/A  เพื่อสอบถามความคืบหน้าและติดตามผลด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทย – บราซิล และหาข้อมูลเตรียมการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 ณ นครเซาเปาลู ในปี 2561
 

-------------------------------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top