คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูลอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูลอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเมื่อวันที่ 10 – 14 ธันวาคม2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมนายศิวะลักษณ์ นาคาบดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโลและนายโกสินทร์ ผลมั่ง เลขานุการเอก ได้เดินทางเยือนเมืองปอร์ตูอาเลเกรเมือง GramadoเมืองCarlos Barbosa และเมือง Bento Gonçalvesรัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวิชาการ
 

ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย José Ivo Sartori ผู้ว่าการรัฐฯ และพบหารือกับนาย Carlos Alexandre Geyer รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐฯ นาย Luiz Carlos Bohnประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐฯ นาย Clovis Tramontinaประธานบริษัท TramontinaนายClaudio Zaffari ผู้บริหารศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตZaffariนาย EduadoZorzanelloผู้จัดการบริษัทจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติในเมือง GramadoนายDiego Bertoliniผู้จัดการฝ่ายการส่งเสริมสถาบันไวน์แห่งบราซิล ตลอดจนได้ดูงาน ณ ไร่ไวน์ Aurora และ Don Laurindo


 ในการหารือเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากรัฐรีโอ กรันดีโดซูลเป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพสูงของบราซิล โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของบราซิลซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายระหว่างบราซิลกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

View the embedded image gallery online at:
http://thaiembassybrazil.com/2015-08-01-15-12-54/10202-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProIdb520341dad


*****************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  วันที่ 7กุมภาพันธ์2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและชาวไทยในกรุงบราซิเลีย ได้นิมนต์พระอาจารย์ฐานิสฺสโรภิกขุและพระภิกษุชาวบราซิล จากวัดเมตตาวนาราม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top