คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูลอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การเยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูลอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเมื่อวันที่ 10 – 14 ธันวาคม2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมนายศิวะลักษณ์ นาคาบดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโลและนายโกสินทร์ ผลมั่ง เลขานุการเอก ได้เดินทางเยือนเมืองปอร์ตูอาเลเกรเมือง GramadoเมืองCarlos Barbosa และเมือง Bento Gonçalvesรัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวิชาการ
 

ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย José Ivo Sartori ผู้ว่าการรัฐฯ และพบหารือกับนาย Carlos Alexandre Geyer รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐฯ นาย Luiz Carlos Bohnประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐฯ นาย Clovis Tramontinaประธานบริษัท TramontinaนายClaudio Zaffari ผู้บริหารศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตZaffariนาย EduadoZorzanelloผู้จัดการบริษัทจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติในเมือง GramadoนายDiego Bertoliniผู้จัดการฝ่ายการส่งเสริมสถาบันไวน์แห่งบราซิล ตลอดจนได้ดูงาน ณ ไร่ไวน์ Aurora และ Don Laurindo


 ในการหารือเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากรัฐรีโอ กรันดีโดซูลเป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพสูงของบราซิล โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของบราซิลซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายระหว่างบราซิลกับประเทศเพื่อนบ้าน

 


*****************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top