Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในบราซิล

การฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในบราซิล

 

เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Marcos BezerraAbottGalvãoปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลให้เกียรติเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ และมีคณะทูตานุทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย และประเทศคู่เจรจา ตลอดจนผู้แทนของหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของบราซิล เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนประมาณ 120 คน  

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top