คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯทูตไทยให้กำลังใจนักเรียนไทยที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่นครรีโอเดจาเนโร

ทูตไทยให้กำลังใจนักเรียนไทยที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่นครรีโอเดจาเนโร    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้การต้อนรับคณะนักเรียนไทย 6 คน ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 58 (the 58th International Mathematical Olympiad – IMO 2017) ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล


    ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักเรียนเยาวชนและผู้ฝึกสอน รวมถึงอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันและสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล    โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top