คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิล

การส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย João Almino Filho อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศบราซิล (Brazilian Cooperation Agency หรือ ABC) เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและบราซิล

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี โดยไทยและบราซิลสามารถผลักดันให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญ 4 คน จากสถาบันวิจัยด้านแมลงวันผลไม้ (MOSCAMED) กระทรวงเกษตรบราซิล ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการควบคุมแมลงวันผลไม้และศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประเทศไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างสูง โดยกล่าวได้ว่าผลสำเร็จดังกล่าวเป็นนิมิตหมายอันดีของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสองประเทศ

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  วันที่ 7กุมภาพันธ์2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและชาวไทยในกรุงบราซิเลีย ได้นิมนต์พระอาจารย์ฐานิสฺสโรภิกขุและพระภิกษุชาวบราซิล จากวัดเมตตาวนาราม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top