คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตข่าวกิจกรรมฯ ปี 2557เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเยือนเมือง Belo Horizonte รัฐ Minas Gerais ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2554

เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเยือนเมือง Belo Horizonte รัฐ Minas Gerais ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2554ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนเมือง Belo Horizonte รัฐ Minas Gerais เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและพบหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน รวมทั้งได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย – บราซิลให้แก่สมาชิก   สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐ Minas Gerais


วันที่ 11 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐ Minas Gerais (Federacao das  Industrias  de Minas Gerais - FIEMG) จัดการสัมมนาหัวข้อ “โอกาสการค้า การลงทุนระหว่าง ไทย – รัฐ Minas Gerais” โดยมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู บรรยายศักยภาพและลู่ทางการเพิ่มการค้า การลงทุนระหว่างบราซิลกับประเทศไทยให้มากขึ้น เพราะบราซิลและไทยต่างเป็นตลาดที่มีศักยภาพของลาตินอเมริกาและเอเชียและยังเป็นประตู (Gateway) สู่ภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และลาตินอเมริกา ซึ่งกันและกัน โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลการค้า การลงทุนและโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนบราซิล – ไทย โดยเฉพาะด้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอางและกระดาษ


ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตไทยและคณะฯ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงในด้านต่าง ๆ ของรัฐ Minas Gerias เช่น เลขาธิการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เลขาธิการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเลขาธิการด้านวัฒนธรรม เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีในมิติต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น การค้า การลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ และการส่งเสริมการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน (people-to-people contact)


นอกจากนี้  เอกอัครราชทูตไทยและคณะฯ ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำของรัฐ Minas Gerais อาทิ บริษัทผลิตกระดาษ Cenibra บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและ   โยเกิร์ต Itambé ประธาน Supermarket Association (AMIS) และผู้บริหารของห้าง Verdemar (ซึ่งเป็น supermarket ระดับบน (high-end) จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพสูงจากทั้งภายในประเทศบราซิลและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูป และเครื่องแก้วจากประเทศไทย) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแนวทางที่จะส่งเสริมการร่วมลงทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยและแนวทางการจัดงานเทศกาลอาหารไทยในรัฐ Minas Gerais ในอนาคตต่อไป


 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

    เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับโรงแรม Kubitschek Plaza กรุงบราซิเลีย จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ โดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝึกสอนเชฟของโรงแรมปรุงเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานฯ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปจำนวนมาก...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top