คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเดินทางเยือนซูรินาเม เพื่อติดตามและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับซูรินาเม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเดินทางเยือนซูรินาเม เพื่อติดตามและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับซูรินาเม

 

ระหว่างวันที่ 6-10สิงหาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนซูรินาเม เพื่อติดตามและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับซูรินาเม โดยเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนซูรินาเม ได้แก่ นาง Yldiz Pollack-Beighle รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Stephen Tsang รัฐมนตรีการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และนาย Lekhram Soerdjan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และประมงซูรินาเม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง    ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การค้าและการลงทุน ทั้งนี้ ฝ่ายซูรินาเมได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมากที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรของซูรินาเมด้วย รวมทั้งได้พบหารือกับประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม และนักธุรกิจซูรินาเม เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการดำเนินโครงการนำผู้แทนภาครัฐ ผู้นำเข้า และนักธุรกิจซูรินาเมเยือนไทยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย

 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัน Indigenous People’s Day ของซูรินาเม ซึ่งตรงกับวันที่ 9สิงหาคม ของทุกปี ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีประธานาธิบดีซูรินาเมเป็นประธานในพิธี ตลอดจนพบปะชุมชนไทยในกรุงปารามาริโบ เพื่อสอบถาม  สภาพความเป็นอยู่และให้คำแนะนำด้านกงสุล         

 

----------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

10สิงหาคม 2561

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top