คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 21 ปี ย้ำเจตนารมณ์ในการกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 21 ปี ย้ำเจตนารมณ์ในการกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลไทย

 
 
 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอาลอยซียู นูนีซ ฟือร์ไรรา ฟีญู (Mr. Aloysio Nunes Ferreira Filho) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลในนามรัฐบาลและประชาชนไทย  ที่ได้รับมอบหมายจากนายมิเชล เตเมร์ ประธานาธิบดีบราซิล ให้เดินทางมาเยือนไทย ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลครั้งแรกในรอบ 21 ปี และขอฝากความระลึกถึงและความเคารพไปยังประธานาธิบดีบราซิลด้วย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลได้มอบสารจากประธานาธิบดีบราซิล แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถมาเยือนประเทศไทยตามกำหนดการเดิม คือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้ เนื่องจากประธานาธิบดีบราซิลติดภารกิจในการดำเนินการปฏิรูปภายในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความเข้าใจ และหวังว่าประธานาธิบดีบราซิลจะเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสแรกที่สะดวก โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับประธานาธิบดีบราซิลตลอดเวลา
 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลต่างแสดงความยินดีที่ไทยและบราซิลมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและราบรื่นมาโดยตลอด มีความร่วมมือทั้งด้านการค้า การลงทุน การทหาร พลังงาน การเกษตร ทั้งสองฝ่ายต่างมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวซึ่งมีความโดดเด่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล กล่าวว่า ทั้งสองประเทศยังเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” และสามารถเป็นประตูสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองจะครบ 60 ปีในปี 2562 ซึ่งตรงกับปีที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่นักลงทุนของไทยและบราซิลต่างสนใจเข้าไปลงทุนซึ่งกันและกัน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่บราซิลดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนไทยเป็นอย่างดี  และมั่นใจว่า โอกาสการลงทุนของบราซิลในไทยยังมีอีกมาก อาทิ นวัตกรรมอาหาร เศรษฐกิจชีวภาพ ปิโตรเคมีชั้นสูง และอากาศยาน ซึ่งเป็นสาขาที่บราซิลมีความเชี่ยวชาญ จึงเชิญชวนบราซิลให้มาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงพิจารณาการตั้งศูนย์การซ่อมบำรุงอากาศยานในพื้นที่ EEC โดยบราซิลสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ของอาเซียนได้
 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิลยินดีที่นักท่องเที่ยวจากไทยและบราซิลเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บราซิลเป็นประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด ถึง 83,000 คน ทั้งสองฝ่ายยินดีร่วมมือกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวประทับใจบราซิลที่สามารถรักษาป่าอเมซอนได้อย่างสมบูณ์และมีคุณค่ายิ่งสำหรับชาวโลกจนได้รับการขนานนามว่า “ปอดของโลก” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวัฒนธรรม ประเพณีของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่างและห่างไกลกันจะเป็นจุดเชื่อมโยงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต
 
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top