คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเม

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Yldiz D. Pollack-Beighleรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูรินาเม เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งเป็น เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารามาริโบ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงบราซิเลีย) และหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะในด้านการค้า การศึกษาการพัฒนาและการท่องเที่ยว และทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่ครบรอบ 30 ปี 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top