คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบกับนาย Marcos Galvãoปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศ
   
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบราซิลที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากขึ้น และเน้นว่าไทยพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับบราซิล และระหว่างอาเซียนกับ Mercosur โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top