คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตครัวไทยสู่ครัวโลก: สอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่ม

ครัวไทยสู่ครัวโลก: สอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่มเมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยสอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่ม แก่ภริยาเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่น มาเลเซียเกาหลีใต้ และเวียดนาม ที่ทำเนียบเอกอัครรราชทูต โดยมีแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้สอน

ภริยาเอกอัครราชทูตทั้ง 4 คน สนใจในการเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยในครั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสร้างกระแสนิยมอาหารไทยและเครื่องปรุงอาหารไทยในบราซิลแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ด้วย

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถาบันฝึกสอนวิชาชีพ (Senac) ในสังกัดสมาพันธ์การค้าแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top