คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11กันยายน2560สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยโดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงบราซิเลีย พร้อมสมาชิกในครอบครัว และชาวไทยในกรุงบราซิเลีย รวมจำนวน 12 คนเข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเคารพธงชาติ นำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถาบันฝึกสอนวิชาชีพ (Senac) ในสังกัดสมาพันธ์การค้าแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top