คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตการยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

การยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอนของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

 
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับนาย Marcos Bezerra Abbott Galvão ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและสำเนาพระราชสาส์นถอน ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล โดยฝ่ายบราซิลมีนาย Georges Lamazière รองปลัดกระทรวงฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิก นาง Maria Izabel Vieira อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนาย Marcelo Salum ผู้อำนวยการกองอาเซียนและติมอร์ เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
 
การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับบราซิลในด้านต่าง ๆ กลไกการหารือทวิภาคี ตลอดจนแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน 
 
 
 
*****************************************
 
 
 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาอีกตำแหน่งหนึ่งต่อนายเดวิด...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top